Transkripsiyon Faktör Nedir ?


Transkripsiyon Faktör Açıklaması

Transkripsiyon faktörleri bildiğimiz gibi DNA’nın belli bölgelerine bağlanarak genin ekspresyon (ifade) seviyelerine etki ederler ve genlerin etkileşimi için oldukça önemlidir. Evrim sürecinde etkili bir rol oynadığı düşünülür. Bu faktörlerin bağlanma bölgelerinde herhangi bir mutasyon ya da engelleyici bir varyasyon meydana geldiğinde o genin ifadesi tamamen ortadan kalkabilir. Gen ortadan kalktığında gerekli olan protein sentezlenemez. Bu durumda canlının moleküler düzeyde ve fenotipinde köklü değişikliklere yol açabilir.

Bir Yorum Bırakarak Görüşünüzü Belirtin